"وقتی تونیستی دلم هزار راه می‌رود, اما هیچکدام مرا به تو نمی‌رساند." (1) زود برگرد   ×××××××××××× چندمین روز از روزهای بدون تو ... حساب روزها هم ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 27 بازدید
مهر 97
1 پست
اسفند 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
آبان 90
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
آبان 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
4 پست
خرداد 84
8 پست
بهمن 83
1 پست
آبان 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
2 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
3 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
4 پست
دلتنگی
1 پست
مشهد
1 پست
بانو
1 پست
دل_تنگی
1 پست
دروغ
1 پست
تبلیغات
1 پست
مبین_نت
1 پست
پیرمرد
1 پست
کپل
1 پست
تنهایی
1 پست
خودکشی
1 پست
جوجه
1 پست
یخچال
1 پست
فاطمه
1 پست
عایشه
1 پست
خدیجه
1 پست
نی_نی
1 پست
آتلیه
1 پست
فوتبال
1 پست
برق
1 پست
ماهواره
1 پست
خدا
1 پست
هویج
1 پست
دوست
1 پست
بی_بی_سی
1 پست
دشمن
1 پست
مربا
1 پست
چیز
1 پست
قلیون
1 پست
کوفت
1 پست
خاتمی
1 پست
دجال
1 پست
شال_سبز
1 پست