# دل_تنگی
"وقتی تونیستی دلم هزار راه می‌رود, اما هیچکدام مرا به تو نمی‌رساند." (1) زود برگرد   ×××××××××××× چندمین روز از روزهای بدون تو ... حساب روزها هم ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 24 بازدید